ตรวจแพ็ปสเมียร์เป็นประจำทุกปีลดการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก

ตรวจแพ็ปสเมียร์เป็นประจำทุกปีลดการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก

มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ยืนยันแล้วว่า “ถ้ามีการตรวจแพ็ปสเมียร์มากขึ้น จะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกลดลง”

การติดตามความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการตรวจแพ็ปสเมียร์เป็นประจำทุกปี จะช่วยติดตามความผิดปกติของเซลล์บุผิวปากมดลูกได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นมีความผิดปกติ โดยเฉพาะผู้หญิงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจแพ็ปสเมียร์เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ถ้าพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น จะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ยังมีความผิดปกติเล็กน้อย อาการไม่มาก ซึ่งรักษาให้หายขาดได้โดยง่าย
อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจความคิดเห็นผู้หญิงไทยของสำนักโพลล์แห่งหนึ่ง พบว่า “ร้อยละ 58 ของผู้หญิงไทยรู้ว่าโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของโรคมะเร็งในผู้หญิงไทย กลุ่มตัวอย่างนี้ร้อยละ 90 รู้ว่าการตรวจแพ็ปสเมียร์จะช่วยคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น แต่ที่น่าผิดหวังอย่างมากก็คือ มีผู้หญิงไทยเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นที่ไปรับการตรวจแพ็ปสเมียร์”
จะเห็นได้ว่า ทั้งๆ ที่รู้หรือตระหนักว่าอันตรายจากการเป็นมะเร็งปากมดลูกมีมากเช่นใด และการตรวจแพ็ปสเมียร์ช่วยตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ จะมีประโยชน์แค่ไหน แต่มีผู้หญิงไทยไปรับการตรวจแพ็ปสเมียร์น้อยมากๆ
จึงอยากจะขอแรงให้ช่วยกันรณรงค์กุลสตรีไทยที่อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจแพ็ปสเมียร์เป็นประจำทุกปี เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเสียแต่เนิ่นๆ
ช่วยกันพูดปากต่อปาก พูดคุยเรื่องนี้กันมากๆ จนกลบความรู้สึก กลัวและอาย และให้กลับมาเห็นความสำคัญ จะได้มีกุลสตรีไทยไปตรวจแพ็ปสเมียร์กันมากๆ ได้ทุกคนยิ่งดี เพราะที่ต่างประเทศมีรายงานว่าผลจากการตรวจอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ ได้รับการรักษาตั้งแต่เป็นน้อยๆ อัตราการตายจากมะเร็งปากมดลูกก็จะลดลงเป็นอันมาก
อนึ่ง การตรวจคัดกรองแพ็ปสเมียร์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้จำเป็นเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเท่านั้น แม้แต่ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องได้รับการตรวจคัดกรองแพ็ปสเมียร์อย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน เพราะวัคซีนครอบคลุมได้เพียงร้อยละ 70 เท่านั้น (ไม่ถึง100 เปอร์เซ็นต์)///หมอชาวบ้าน

Comments are closed