รัฐบาลเดินหน้ายกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

รัฐบาลเดินหน้ายกเลิกสำเนาเอกสารราชการ

“วิษณุ” มอบนโยบายให้ส่วนราชการทุกแห่ง เดินหน้ายกเลิกสำเนาเอกสารราชการ เร่งพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของภาครัฐ ให้เป็นในรูปแบบ One Stop Service ระบุพิกัด 40,000 แห่งทั่วประเทศภายในเดือน พ.ค.นี้ พร้อมปักหมุดทำเนียบฯ เป็นที่แรก เริ่ม 5 มิ.ย.นี้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายให้กับส่วนราชการทุกแห่ง เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (citizen feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ รวมทั้งการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐในเชิงลึก โดยข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะนำมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของประชาชน ให้มีความมีประสิทธิภาพและโปร่งใสเป็นไปตามนโยบาย 4.0 ของทางรัฐบาล โดย Application บนสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ iOS และ Android ที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดรับกับวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน
นายวิษณุ กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลมีความยินดีที่เห็นความร่วมมือระหว่างเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อจะก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลจึงจำเป็นต้องมีนโยบายที่จะนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นสิ่งใหม่เพื่อสอดคล้องกับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการดำเนินการ , รัฐบาลทำงานเชื่อมโยงข้อมูลทุกกระทรวงทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

“หลังจากนี้จะมีการบูรณาการการทำงาน ระบบ citizen Feedback ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการทำงาน เพื่อนำไปสู่การประเมินผล มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงการยกเลิกเอกสารสำเนา และจัดการดำเนินงานให้เป็นในรูปแบบ One Stop Service โดยจะมีการปักหมุดเพื่อระบุพิกัดจุดให้บริการของแต่ละหน่วยงานราชการ โดยจะมีการระบุจุดให้บริการประชาชน ประมาณ 40,000 แห่งทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ และในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ จะมีการปักหมุดเป็นที่แรกที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นต้นแบบไปยังหน่วยงานรับราชการทั่วประเทศ ถ้าความสะดวกของรัฐเป็นความสะดวกของประชาชนด้วยจะดี แต่ถ้าตรงกันข้าม ไม่ดี และจุดเริ่มต้นเกิดจาก ก.พ.ร.ให้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนหน้าเดียวก็พอ จากนั้นก็ใช้เอกสารแค่หน้าเดียว แต่จริง ๆ แค่โชว์บัตรก็พอ ทุกอย่างตอนนี้ราชการใช้ระบบดิจิตอลอยู่แล้ว จึงมีแนวคิดไม่ต้องถ่ายสำเนาเลย และนำเรื่องนี้เข้า ครม. ซึ่ง ครม.เห็นชอบว่าต่อไปประชาชนไม่ต้องถ่ายเอกสารให้กับทางราชการ แต่ยังมีความจำเป็นต้องโชว์บัตรอยู่ ซึ่งอนาคตเชื่อว่าจะมีการพัฒนาให้ต่อไปไม่ต้องมีการใช้บัตรโชว์แสดงตัวตน” นายวิษณุ กล่าว.-

ขอบคุณข่าว ทันเหตุการณ์ ติดตามต่อได้ที่ สำนักข่าวไทย.

Comments are closed