travel news

Category Archive travel news

บ้านอนุรักษ์ควายไทย

อาณาจักรกว้างขวาง 100 กว่าไร่แห่งนี้ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่คุณจะได้ชมความน่ารักแสนรู้ของควายไทยที่หลายคนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

Read More

แม่สอด

อำเภอแม่สอดมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีวัดวาอารามมากมาย ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ มีอาทิ พระธาตุหินกิ่วดอยดินกี่ หรือ เจดีย์หินพระอินทร์แขวน ตั้งอยู่เขตบ้านวังตะเคียน เป็นสิ่งที่เกิดจากปรากฏการณ์จากธรรมชาติและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากและใกล้เคียงหลั่งไหลมากราบไหว้เสมอ

Read More